IJsberen-Race-2016-1476190044

 

Kosten:
SW 5 & 6 november € 25,–
SW 6 november € 20,–
Laser 5 & 6 november € 15,–
Laser 6 november € 10,–
Optimist 6 november € 10,–
RS-Feva 5 & 6 november € 25,–
RS-Feva 6 november € 20,–
FJ 5 & 6 november € 25,–
FJ 6 november € 20,–
Splash 6 november € 10,–

Bij het invullen van dit formulier verklaart de inschrijver lid te zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging en zich te onderwerpen aan de regels voor het Wedstrijdzeilen 2013/2016 van de ISAF, aan de bepalingen, statuten en reglementen van het watersportverbond, aan de aankondigingen, aan de wedstrijdbepalingen en aan de klassenvoorschriften en verklaart tevens het inschrijfgeld te voldoen bij inschrijving. De deelnemers aan de wedstrijd(en) doen dat geheel voor eigen rekening en risico. Het wedstrijdcomité is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband staan met de deelneming aan de wedstrijd(en).


Notice of Race 2016


Lokale Wedstrijdbepalingen

Banenkaarten IJsenberen 2016

Inschrijven