Tarieven

Hieronder een overzicht van onze tarieven

Normaal Lidmaatschap Lidmaatschap Watersportverbondafdracht Entreegeld eenmalig
Hoofdlid vanaf 18 jaar € 131,25 € 19,80 € 150,00
Partnerlid vanaf 18 jaar* € 52,50 € 9,90 € 0,00
Meekomende kinderen tot 16 jaar per kind € 26,25 € 9,90 € 0,00
Zelfstandig jeugdlid vanaf 16 jaar. € 105,00 € 9,90 € 0,00

*Partnerlidmaatschap is niet verplicht.

Lidmaatschap ouders met leskinderen in 1e jaar lidmaatschap Lidmaatschap Watersportverbondafdracht Entreegeld eenmalig
Hoofdlid vanaf 18 jaar* € 131,25 € 19,80 € 0,00
Partnerlid vanaf 18 jaar € 52,50 € 9,90 € 0,00
Meekomende kinderen tot 16 jaar per kind € 26,25 € 9,90 € 0,00
Zelfstandig jeugdlid vanaf 16 jaar. € 105,00 € 9,90 € 0,00

 

* Het Ouderlid van een lessend kind is vrijgesteld van entreegeld gedurende maxiaal 3 jaar /of tot de einddatum van de laatste les van het eerste kind, al naar gelang hetgeen zich het eerst voordoet. Daarna kan het ouderlid het lidmaatschap van Aegir voortzetten en is entreegeld verschuldigd. Jeugdleden en partnerleden hebben toegang tot de ledenvergadering maar hebben geen stemrecht.

Lidmaatschap ouders met leskinderen in 1e jaar lidmaatschap Lidmaatschap Watersportverbondafdracht Entreegeld eenmalig
Hoofdlid vanaf 18 jaar € 131,25 € 19,80 € 0,00
Partnerlid vanaf 18 jaar* € 52,50 € 9,90 € 0,00
Meekomende kinderen tot 16 jaar per kind € 26,25 € 9,90 € 0,00
Zelfstandig jeugdlid vanaf 16 jaar. € 105,00 € 9,90 € 0,00

 

Terrein Stalling Entreegeld eenmalig
Optimistenrek € 105,00 € 0,00
Laserveld € 183,75 € 150,00
Plankier € 183,75 € 150,00
Terrein € 183,75 € 150,00
Stalling trailer max. 2 x 5 meter € 183,75 € 150,00
Staling trailer max. 2,5 x 7 meter € 273,00 € 240,00
Motorenloods € 42,00 € 0,00
Locker € 42,00 € 0,00

 

Haven Ligplaats Entreegeld eenmalig
Kleine steiger € 325,50 € 200,00
Kopsteiger € 357,00 € 230,00
Grote steiger € 525,00 € 350,00
Grote kopsteiger € 577,50 € 375,00
Winterstalling buiten lid € 210,00 € 0,00
Huur schragenset (per schip) € 25,00 € 0,00
Huur botenbok € 42,00 € 0,00
Huur (groot) botenbok voor winterstalling (vanaf 01-11-2015) € 60,00 € 0,00
Elektra op steiger: vastrecht: €36,75
verbruik per KwH op nacalculatie € 0,20
€ 0,00
Werktoeslag* € 180,00 € 0,00

* Deze is van toepassing op alle hoofdleden met een lig-, plankier-, en/of terreinplaats en wordt terugbetaald na tenminste 12 werkuren zelfwerkzaamheid. De leeftijdgrens voor de zelfwerkzaamheid is gekoppeld aan de AOW leeftijd.
Jeugdleden en partnerleden hebben toegang tot de ledenvergadering en geen stemrecht. Kinderen hebben geen toegang tot de ledenvergadering.