header-wv-aegir-003
header-wv-aegir-001
 

Inschrijven zeillessen CWO

Aanmeldingsformulier

Ik verklaar dat:

  • de verantwoordelijkheid voor het kind/de kinderen zoals vermeld op dit formulier op mij rust en dat ik Aegir vrijwaar voor elke claim, schade of anderszins door kind of kinderen toegebracht,
  • de statuten, het huishoudelijk reglement en het jachthavenreglement van de vereniging voor mij bindend zijn
  • alle financiële bijdragen te voldoen zoals deze door de vereniging zijn vastgesteld en gefactureerd; de tarieven zijn mij bekend.

Voorts verklaar ik dat:

  • ik zal me houden aan de regel dat auto’s op het achter terrein niet zijn toegelaten behoudens schriftelijke vergunning van het bestuur of voor kortstondig laden/lossen,
  • alle aanwijzingen van het bestuur door mijn kinderen en mij zullen worden opgevolgd
  • het mij bekend is dat personen en goederen, zoals boten, motoren, voertuigen e.d. die zich op het terrein of aan de steigers van Aegir bevinden daar voor eigen risico aanwezig zijn
  • het gebruik maken van faciliteiten/diensten van de vereniging eveneens voor eigen risico is, ook indien deze worden bediend/verricht door vrijwilligers van de vereniging
  • ik onverhoopt door mij veroorzaakte schade zal vergoeden en Aegir niet zal aanspreken voor mij overkomen schade(n); ik ben daarom verplicht om voor de nodige verzekeringsdekking zorg te dragen en ik zal op eerste afroep van het bestuur inzage in de betreffende polis(sen) toestaan
Beveiligings code Beveiligings code

 
 
 
 
 

Contact Info


Prinsemolenpad 4
3005 DA Rotterdam

Phone: 010-4221108
Email: ofni.[antispam].@wv-aegir.nl

Adres WV Aegir

Clubgebouw WV Aegir
Prinsemolenpad 4
3054 XM Rotterdam
Correspondentie:
Postbus 35032
3005 DA Rotterdam

 

010 - 422 11 08
ofni.[antispam].@wv-aegir.nl

 

 

Openingstijden

Zomerseizoen: 1 april tot 1 oktober

Maandag gesloten
Dinsdag 12:00 - 19:00 uur
Woensdag 12:00 - 19:00 uur
Donderdag 12:00 - 24:00 uur
Vrijdag 14:00 - 20:00 uur
Zaterdag en zondag 10:00 - 20:00 uur


Winterseizoen: 1 oktober tot 1 april

 

Maandag, dinsdag, vrijdag gesloten
Woensdag 12:00 - 19:00 uur
Donderdag 14:00 - 24:00 uur
Zaterdag en zondag 12:00 - 20:00 uur

 

Uiteraard zijn dit de standaard openingstijden en zullen wij hiermee tijdens evenementen, wedstrijden en mooie zomerse dagen flexibel mee omgaan. Dit zal dan tijdig in de nieuwsbrief worden aangegeven.

Locatie clubgebouw