haeder-11

 

Veel gestelde vragen en de antwoorden

 

Lidmaatschap

Hoe word ik lid?

Aanmelden - WV Aegir (wv-aegir.nl)

 

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Met een e-mail aan eitartsinimdanedel.[antispam].@wv-aegir.nl. Let op: Aegir heeft kalenderjaarlidmaatschappen. Opzegging moet schriftelijk plaatsvinden op uiterlijk 30 november van het laatste lidmaatschapsjaar, dus voorafgaande aan het jaar waarin de opzegging ingaat.

 

Wat kost het lidmaatschap van Aegir?

Voor het lidmaatschap betaal je contributie en het bedrag dat Aegir per lid moet betalen aan het Watersportverbond. De contributiebedragen worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en gepubliceerd op Tarieven - WV Aegir (wv-aegir.nl).

 

Ligplaats

Hoe kom ik aan een ligplaats bij Aegir?

Voor een ligplaats bij Aegir moet je lid zijn. Een aanvraag voor een ligplaats doe je hier: Ligplaatsverzoek - WV Aegir (wv-aegir.nl). Voor ligplaatsen in de haven geldt een wachtlijst. Hoe langer je onafgebroken lid van AEGIR bent, des te hoger is je plaats op de wachtlijst.

 

Wat kost een ligplaats bij Aegir?

De tarieven voor de verschillende soorten ligplaatsen worden jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en gepubliceerd op Tarieven - WV Aegir (wv-aegir.nl). De huurprijs van een ligplaats in de haven is afhankelijk van de oppervlakte van de ligplaats. Voor de ligplaatsen op de wal gelden vaste huurprijzen per soort. Als de ligplaats voor een motorboot is, moet Aegir BTW in rekening brengen. In het eerste jaar betaal je naast de huurprijs een entreegeld (behalve voor een Optimist). Jaarlijks betaal je naast de huurprijs een toeslag zelfwerkzaamheid. Een ligplaats betaal je voor een heel kalenderjaar en bij tussentijdse opzegging vindt geen terugbetaling plaats.

 

Wat is de Toeslag Zelfwerkzaamheid (kortweg werktoeslag)?

Leden van 18 tot 70 jaar met een ligplaats bij Aegir (in de haven of op de wal) zijn jaarlijks gelijktijdig met het ligplaatsgeld een Toeslag Zelfwerkzaamheid verschuldigd. Hiervan zijn uitgezonderd de leden die uitsluitend plaats(en) voor een Optimist huren. De hoogte van de werktoeslag wordt jaarlijks in het najaar door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld voor het aankomende jaar (tezamen met de overige tarieven) en gepubliceerd op Tarieven - WV Aegir (wv-aegir.nl).

De statutaire grondslag voor de werktoeslag staat in artikel 10 lid 5: “De leden zijn gehouden tot het verlenen van assistentie bij het verrichten van werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de doelstellingen van de vereniging. Deze verplichting is voor elk lid afroepbaar tot een maximum van drie dagdelen per verenigingsjaar.”

De werktoeslag wordt aan het einde van het jaar terugbetaald als voldaan is aan genoemde verplichting, dat wil zeggen als ten minste 12 uren voor de vereniging werkzaamheden zijn verricht en dat door het voor de werkzaamheden verantwoordelijke bestuurslid aan het lid is bevestigd.

Voorbeelden van werkzaamheden die meetellen bij de bepaling of recht is ontstaan op terugbetaling zijn: het deelnemen aan klusdagen en het assisteren bij zeilwedstrijden. De klusdagen staan in de Aegir-jaarkalender: Kalender - WV Aegir (wv-aegir.nl)

 

Hoe zeg ik een ligplaats op?

Opzeggen van een ligplaats moet schriftelijk, per e-mail aan de Havencommissaris: sirassimmocnevah.[antispam].@wv-aegir.nl. Er geldt een opzegtermijn van een volle kalendermaand. Een ligplaats betaal je voor een heel kalenderjaar en bij tussentijdse opzegging vindt geen terugbetaling plaats. Om te voorkomen dat ligplaatsgeld voor een jaar verschuldigd wordt, moet dus schriftelijk opgezegd worden op uiterlijk 30 november van het voorafgaande jaar.

 

 
 

Aankomende activiteiten

MEI
25
Sloepentocht

Ontspanning

MEI
26
Aegir's Onderlinge Bitterballenrace 2

Zeilwedstrijden

MEI
26
Jeugdzeilles CWO 4/Training Team Aegir

Lessen jeugd

MEI
31
Algemene leden vergadering (ALV)

Bestuur

JUN
2
Jeugdzeilles CWO VJ les 5

Lessen jeugd

JUN
9
Jeugdzeilles CWO VJ les 6

Lessen jeugd

JUN
15
Vrijwillegers/sponsorborrel? of harring middag

Vrijwilligers

JUN
16
Aegir's Onderlinge Bitterballenrace 3

Zeilwedstrijden

 

W.V. Aegir is aangesloten bij:

logo-watersportverbond-h60 logo-cwo-web-h60 logo-proregatta-h60 logo-sponsorkliks-h60

Adres WV Aegir

Clubgebouw WV Aegir
Prinsemolenpad 4
3054 XM Rotterdam

010 - 422 11 08
ofni.[antispam].@wv-aegir.nl

 
Volg ons op Facebook 
 
 

Openingstijden

Zomerseizoen: 1 april tot 1 oktober

Maandag gesloten
Dinsdag 12:00 - 19:00 uur
Woensdag 12:00 - 19:00 uur
Donderdag 12:00 - 24:00 uur
Vrijdag 14:00 - 20:00 uur
Zaterdag en zondag 10:00 - 20:00 uur


Winterseizoen: 1 oktober tot 1 april

Maandag, dinsdag, vrijdag gesloten
Woensdag 12:00 - 19:00 uur
Donderdag 14:00 - 24:00 uur
Zaterdag en zondag 12:00 - 20:00 uur

Tijdens wedstrijden of evenementen kan dit wijzigen. Dit zal dan tijdig in de nieuwsbrief worden aangegeven.

Locatie clubgebouw