haeder-11

IJsberen Race 2019

Kosten per wedstrijd dag:

Type boot Wedstrijd data Kosten
SW dag 1 + 2 € 50,–
Laser dag 1 + 2 € 25,–
Optimist Junior (voorheen A) dag 1 + 2 € 25,–
Optimist Benjamin (voorheen B) & Groen (voorheen C) alleen dag  2 € 15,–
RS-Feva dag 1 + 2 € 40,–
Splash dag 1 + 2 € 25,–

Overzicht van de deelnemers

Zeilcompetitie IJsberen Race 2018
aegir-ijsberen-race-2018-206

Notice of Race 2019 (Beschikbaar vanaf 16 okt online)

aegir-ijsberen-race-2018-207

Lokale Wedstrijdbepalingen IJsberen 2019 (Beschikbaar vanaf 16 okt online)

Bij het invullen van dit formulier verklaart de inschrijver lid te zijn van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging en zich te onderwerpen aan de regels voor het Wedstrijdzeilen 2017/2020 van de ISAF, aan de bepalingen, statuten en reglementen van het watersportverbond, aan de aankondigingen, aan de wedstrijdbepalingen en aan de klassenvoorschriften en verklaart tevens het inschrijfgeld te voldoen bij inschrijving. De deelnemers aan de wedstrijd(en) doen dat geheel voor eigen rekening en risico. Het wedstrijdcomité is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband staan met de deelneming aan de wedstrijd(en).