haeder-11

Huisregels

Als vereniging hebben we statuten, een huishoudelijk reglement en een jachthaven reglement, waarin afspraken zijn vastgelegd hoe we in de vereniging met een aantal zaken willen omgaan. Leden en gasten zijn van harte welkom op het terrein van WV Aegir, mits men zich houdt aan de regels. Voor het gemak hebben we onderstaande huisregels gemaakt:


ALGEMENE REGELS:

 • Alle aanwijzingen van medewerkers – barmedewerkers, vrijwilligers of bestuursleden – van de vereniging, moeten direct opgevolgd worden.
 • Zodra een introducé een frequente bezoeker wordt, door meer dan vijf keer per seizoen te komen, dan wordt de bezoeker geacht lid te worden van vereniging.
 • Na gebruik dient het clubhuis, het terras en terrein schoon en opgeruimd achter te worden gelaten.
 • Help mee om onze vereniging netjes te houden en zet materialen na gebruik terug waar ze horen.
 • Klachten kunt u bij het bestuur melden (zie website Vrijwilligers > Wie doet Wat).
 • WV Aegir heeft een vertrouwenspersoon aangesteld (zie website Vrijwilligers > Wie doet wat > Vertrouwenscontacten)
 • Op het terras worden als het clubhuis geopend is alleen dranken genuttigd die gekocht zijn aan de bar, zodat we de exploitatie van het clubhuis kunnen continueren.
 • Terrasstoelen en glaswerk zijn alleen op het terras toegestaan.
 • Al het materiaal op de locatie van de vereniging mag alleen gebruikt worden door hen die daar toestemming voor hebben van WV Aegir of van de eigenaar.
 • Het terrein, de vlotten en steigers zijn bedoeld voor zeil- en watersportactiviteiten.
 • Houd honden aan de lijn, niet iedereen vindt het prettig als ze vrij rondlopen.
 • Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om te kunnen genieten van een verblijf op onze club, zorg voor je eigen veiligheid en let ook op die van andere bezoekers.
 • Natuurlijk gelden ook de wettelijke bepalingen zoals geen alcohol onder de 18 jaar.
 • In het clubhuis en de loods mag niet gerookt worden.
 • Hou het terrein schoon en gooi afval in de daarvoor bestemde containers.
 • Auto’s, bromfietsen en fietsen mogen op het terrein van de vereniging worden geplaatst of opgeborgen, maar uitsluitend op de daarvoor aangewezen plaatsen. Fietsen in de fietsenrekken en auto’s enkel op het gras op het voorterrein. Invaliden kunnen hun auto op de aangegeven invalidenplaatsen parkeren. Deuren van de loods moeten te allen tijde vrijgehouden worden. Op het achterterrein mogen geen auto’s geparkeerd worden. Het pad moet vrij gelaten worden.
 • Uitgezonderd de speelplaats naast het terras is het terrein geen speelterrein. Auto’s, fietsen, trailers met/zonder boten erop geven risico op verwondingen.

HET IS NIET TOEGESTAAN:

 • Om boten of materiaal te gebruiken zonder lid van WV Aegir te zijn.
 • De rust te verstoren, o.a. door luid schallende radio’s, draaiende motoren, etc.
 • Steigers, gebouwen of het terrein te verontreinigen; beplanting te beschadigen.
 • In het gebied van de haven open vuur of vuurwerk te ontsteken.
 • Vaartuigen te bouwen of af te bouwen.
 • Elektriciteit te benutten voor verwarming, kook- en lasdoeleinden.
 • Met motorboten harder te varen dan 6 km per uur (gemeenteverordening). In de haven dient rustig gevaren te worden. Veroorzaak geen hinderlijke golfslag: hou rekening met de afgemeerde boten en schade die de golven aan de wallenkant kan veroorzaken. Hou op de plas rekening met de zeilers en minder uw vaart, zodat de zeilers niet door de golven heen en weer geslingerd worden.

DE TOEGANG KAN GEWEIGERD WORDEN ALS:

 • U deze huisregels overtreedt en of bij dronkenschap.
 • Bij twijfel handelt het barpersoneel met geoefend gezond verstand.
 • Overtreding van huisregels kan worden beschouwd als huisvredebreuk en – indien nodig – kan de politie ingeschakeld worden.

VEILIG SPORTEN BIJ WV Aegir:

Bij WV Aegir vinden we het belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving de watersport kan bedrijven, in het bijzonder onze jeugd. Daarom staat beleid met betrekking tot een veilig sportklimaat, waaronder seksuele intimidatie, bij WV Aegir hoog op de agenda. Dit realiseren wij door:

 

 
 

Aankomende activiteiten

AUG
31
Aegir Klusdag 5

Klusdag

AUG
31
Lampionnentocht Bergse Plassen

Ontspanning

SEP
1
Aegir's Onderlinge Bittterballenrace 5

Zeilwedstrijden

SEP
1
CWO NJ les 1

Lessen jeugd

SEP
7
Sloepentocht onder voorbehoud

Ontspanning

SEP
8
CWO NJ les 2/Training Team Aegir

Lessen jeugd

SEP
12
Pasta/Matchrace zomeravond race jeugd

Zeilwedstrijden

SEP
15
Aegir's Onderlinge Bitterballen Race 6

Zeilwedstrijden

 

W.V. Aegir is aangesloten bij:

logo-watersportverbond-h60 logo-cwo-web-h60 logo-proregatta-h60 logo-sponsorkliks-h60

Adres WV Aegir

Clubgebouw WV Aegir
Prinsemolenpad 4
3054 XM Rotterdam

010 - 422 11 08
ofni.[antispam].@wv-aegir.nl

 
Volg ons op Facebook 
 
 

Openingstijden

Zomerseizoen: 1 april tot 1 oktober

Maandag gesloten
Dinsdag 12:00 - 19:00 uur
Woensdag 12:00 - 19:00 uur
Donderdag 12:00 - 24:00 uur
Vrijdag 14:00 - 20:00 uur
Zaterdag en zondag 10:00 - 20:00 uur


Winterseizoen: 1 oktober tot 1 april

Maandag, dinsdag, vrijdag gesloten
Woensdag 12:00 - 19:00 uur
Donderdag 14:00 - 24:00 uur
Zaterdag en zondag 12:00 - 20:00 uur

Tijdens wedstrijden of evenementen kan dit wijzigen. Dit zal dan tijdig in de nieuwsbrief worden aangegeven.

Locatie clubgebouw